Publikacje | Publications

99,965
PL / ANG

Katalog wystawy / The exhibition catalog
Artyści / Artists:
Piotr Kmita, Paweł Olszczyński, Mikołaj Tkacz, Aleka Polis & Wiktor Paweł Zmysłowski, Justyna Scheuring
Redakcja / Edited by
Piotr Lisowski & Natalia Wiśniewka
Tłumaczenie / Translations
Hanna Piątkiewicz
Zdjęcia / Photographs
Tytus Szabelski
Projekt graficzny i skład / Graphic designe & typesetting
Katarzyna Malejka & Dorota Kraft
Druk / Printed by
Drukuj za grosze, Toruń

Wydawca
© 2015 Galeria Miłość / Miłość Gallery
All rights reserved


Norbert Dalnam. Przystosowanie obronne | Defence adaptation
PL / ANG

Katalog wystawy / The exhibition catalog
Redakcja / Edited by
Piotr Lisowski & Natalia Wiśniewka
Tłumaczenie / Translations
Hanna Piątkiewicz
Zdjęcia / Photographs
Tytus Szabelski
Projekt graficzny i skład / Graphic designe & typesetting
Katarzyna Malejka & Dorota Kraft
Druk / Printed by
Drukuj za grosze, Toruń

Wydawca
© 2015 Galeria Miłość / Miłość Gallery
All rights reserved


Natalia Wiśniewska. Twarda spacja |Non breaking space
PL / ANG

Katalog wystawy / The exhibition catalog
Redakcja / Edited by
Piotr Lisowski & Natalia Wiśniewka
Tłumaczenie / Translations
Pamela Cora
Zdjęcia / Photographs
Tytus Szabelski
Projekt graficzny i skład / Graphic designe & typesetting
Katarzyna Malejka & Dorota Kraft
Druk / Printed by
Drukuj za grosze, Toruń

Wydawca
© 2015 Galeria Miłość / Miłość Gallery
All rights reserved