Seminarium/spotkania/warsztaty

Obserwatorium Miejskie: Zasoby
część 1 //spotkanie inaugurujące projekt
5 maja 2016, godz. 19
miejsce: Galeria Miłość

Zapraszamy na spotkanie inaugurujące piątą edycję „Obserwatorium Miejskiego”. Projekt zakłada rozłożone w czasie działanie – obejmujące spotkania, spacery, dyskusje, ale także seminarium, plener oraz wystawę – oparte na współpracy w interdyscyplinarnym zespole artystów, kuratorów i badaczy różnych dziedzin (biologii, ekologii, ekonomii, socjologii) zogniskowane wokół hasła „zasoby”.

Spotkanie ma charakter warsztatowy i zapoznawczy, niemniej pozostaje otwarte dla wszystkich chętnych i zainteresowanych tematem.

 

Obserwatorium Miejskie: Zasoby
część 2 // seminarium i warsztaty
Galeria Miłość
10-11 czerwca 2016

Tegoroczna edycja festiwalu miejskiego Obserwatorium Miejskiego ucieka od przestrzeni i miejsc w kierunku świata rozumianego jako rezerwuar zasobów. Będziemy przyglądać się procesom produkcji, kumulacji, wyczerpywania i niszczenia rzeczy, wiedzy, kapitału. Interesuje nas rzeczywistość rozumiana jako nieustanny przepływ rozmaicie wartościowanej materii. Miasto w tym układzie jest miejscem szczególnej koncentracji różnorakich dóbr, w tym zasobów ludzkich potocznie zwanych ludźmi. Dookoła zaś jest świat rzeczy rozproszonych, opisywanych jako przyroda i rozumianych jako coś-dla-nas. Spróbujemy więc w trakcie procesu badania miasta, wspólnej wymiany wiedzy i generowania produktów artystycznych odnaleźć ukryty wymiar materialności współczesnego życia.

 

// SEMINARIUM I DYSKUSJA
10 czerwca
godz: 18:00 – 21:00

  • Zasoby – pomiędzy dramatem wspólnego pastwiska a nieograniczoną kreatywnością – wykład dr. Michała Moszyńskiego

dr Michał Moszyński – adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Toruniu.

  • Fenomen archiwum we współczesnej humanistyce – wykład Piotra Bewicza

Piotr Bewicz – doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK, studiował na uniwersytecie Le Mirail we Francji, stypendysta Polskiej Akademii Umiejętności, Fundacji Lanckoronskich w Londynie. Główne zainteresowania badawcze to zwrot archiwalny, współczesna historiografia i pamięć historyczna.

  • Hodowla jeleniowatych w Kosewie Górnym – wykład Pawła Bogdaszewskiego

Paweł Bogdaszewski – ekolog, pracownik Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii w Kosewie Górnym, Polskiej Akademii Nauk

  • Dyskusja „Z czego konstruujemy miasto?”

// WARSZTATY TERENOWE
11 czerwca
godz: 10:00 – 18:00

Objazd badawczy po wybranych miejscach Torunia i okolicy w poszukiwaniu inspirujących rzeczy, ludzi i miejsc.

Uczestnikami będą zaproszeni do projektu artyści oraz każdy chętny po uprzednim kontakcie.

 

Organizator:
Fundacja Smacznego! / Fundacja Wybudowania / Galeria Miłość
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego