Wystawa

Obserwatorium Miejskie: Granice – wystawa poplenerowa
22.08 – 06.09.2015

artyści: Piotr Bujak, Tobiasz Jędrak, Magdalena Kosek, Katarzyna Malejka, Dominik Stanisławski, Tytus Szabelski, Magda Węgrzyn

kuratorzy: Piotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski

 

Obserwatorium miejskie: Granice to projekt powstały z inicjatywy Fundacji Smacznego! przy współpracy z Galerią Miłość i Fundacją Wybudowania. Przez niemalże pół roku wspólnie z siedmiorgiem artystów obserwowaliśmy przestrzeń Torunia zdefiniowaną przez pryzmat pojęcia granicy. Nie chodziło jedynie o spojrzenie na dzielnice peryferyjne miasta, ale raczej o zastanowienie się nad potencjałem kulturotwórczym tych miejsc. Poszukując poza centrum, w którym zazwyczaj koncentruje się wszelka aktywność społeczno-kulturalna, próbowaliśmy zastanowić się dlaczego w określonych warunkach historyczno-kulturowych poszczególne dzielnice ukształtowały się tak a nie inaczej, jakie miejsce zajmują one w miejskim organizmie i w jakim kierunku przebiega ekspansja miasta.

Czerwcowe seminarium z udziałem urbanistów, socjologów, antropologów oraz zrealizowany na przełomie lipca i sierpnia plener uruchomiły szereg badawczo-artystycznych poszukiwań biegnących od administracyjnych granic miasta ku problematyce związanej z zamieszkiwaniem na jego peryferiach, dzieleniem przestrzeni na odmiennie nacechowane strefy i różnymi formami konkretyzacji granic. W ten sposób Toruń stał się dla artystów polem eksploatacji uwzględniającym wiele perspektyw: urbanistycznych, społecznych, socjalnych, kulturowych czy historycznych.

Wystawa jest efektem tego procesu, podsumowaniem pleneru, który skumulował nasze rozmowy i obserwacje w formę aktywnego działania. Efekty i wnioski pozostają zbiorem różnych doświadczeń. Ich obszar często wykracza poza geograficzne i administracyjne pojęcie granicy. Doświadczenia i obserwacje tworzą zbiór gestów krytycznej analizy, osobiste komentarze, a nawet impulsy do realizacji własnych marzeń.

 

 

Piotr Bujak (ur. 1982) – absolwent San Francisco Art Institute. Doktorant Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowany działaniami integrującymi minimalizm, konceptualizm i sztukę krytyczną. W sowich działaniach opiera się na strategiach Low Budget, Do It Yourself i Quick and Dirty, przy zachowaniu maksymalnej dyscypliny formalno-estetycznej.

Tobiasz Jędrak (ur. 1985) – studiował teatrologię i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie jest studentem Wydziału Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu i spaceru jako medium artystycznego. Jego aktywność twórcza wynika z traktowania przestrzeni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego pleneru.

Magdalena Kosek (ur. 1987) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, specjalizacja ceramika na kierunku rzeźba i działania przestrzenne, oraz kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowana przestrzenią miejską ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w niej relacji społecznych.

Katarzyna Malejka (ur. 1985) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zakład Plastyki Intermedialnej), gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Tworzy w kontekstach przestrzeni od drobnych minimalistycznych ingerencji po większe instalacje site-specific.

Dominik Stanisławski (ur. 1979) – studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo na Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorant prof. Grzegorza Sztwiertni. W swojej praktyce artystycznej zajmuje się działaniami z pogranicza mediów analogowych i cyfrowych oraz sztuką obiektu.

Tytus Szabelski (ur. 1991) – absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W swojej praktyce artystycznej stara się zwracać uwagę na zachowania i relacje ludzi między sobą oraz z otaczającą ich przestrzenią, jak również na kwestie związane z obiegiem informacji i zachodzącymi w nim manipulacjami.

Magda Węgrzyn (ur. 1986) – absolwentka malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. W swoich pracach poszukuje zależności między percepcją wizualną, technologią i szeroko pojętą komunikacją.

 

Organizator:
Fundacja smacznego!
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/
Galeria Miłość
Fundacja Wybudowania

 

 

fundacjasmacznegologo

om logo

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń