Obserwatorium miejskie: Granice

Obserwatorium Miejskie: Granice – wystawa poplenerowa
22.08 – 06.09.2015

otwarcie wystawy: 22.08, godz. 19

 

artyści: Piotr Bujak, Tobiasz Jędrak, Magdalena Kosek, Katarzyna Malejka, Dominik Stanisławski, Tytus Szabelski, Magda Węgrzyn, Natalia Wiśniewska

kuratorzy: Piotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski

 

Obserwatorium miejskie: Granice to projekt powstały z inicjatywy Fundacji Smacznego! przy współpracy z Galerią Miłość i Fundacją Wybudowania. Przez niemalże pół roku wspólnie z siedmiorgiem artystów obserwowaliśmy przestrzeń Torunia zdefiniowaną przez pryzmat pojęcia granicy. Nie chodziło jedynie o spojrzenie na dzielnice peryferyjne miasta, ale raczej o zastanowienie się nad potencjałem kulturotwórczym tych miejsc. Poszukując poza centrum, w którym zazwyczaj koncentruje się wszelka aktywność społeczno-kulturalna, próbowaliśmy zastanowić się dlaczego w określonych warunkach historyczno-kulturowych poszczególne dzielnice ukształtowały się tak a nie inaczej, jakie miejsce zajmują one w miejskim organizmie i w jakim kierunku przebiega ekspansja miasta.

Czerwcowe seminarium z udziałem urbanistów, socjologów, antropologów oraz zrealizowany na przełomie lipca i sierpnia plener uruchomiły szereg badawczo-artystycznych poszukiwań biegnących od administracyjnych granic miasta ku problematyce związanej z zamieszkiwaniem na jego peryferiach, dzieleniem przestrzeni na odmiennie nacechowane strefy i różnymi formami konkretyzacji granic. W ten sposób Toruń stał się dla artystów polem eksploatacji uwzględniającym wiele perspektyw: urbanistycznych, społecznych, socjalnych, kulturowych czy historycznych.

Wystawa jest efektem tego procesu, podsumowaniem pleneru, który skumulował nasze rozmowy i obserwacje w formę aktywnego działania. Efekty i wnioski pozostają zbiorem różnych doświadczeń. Ich obszar często wykracza poza geograficzne i administracyjne pojęcie granicy. Doświadczenia i obserwacje tworzą zbiór gestów krytycznej analizy, osobiste komentarze, a nawet impulsy do realizacji własnych marzeń.

 

 

Piotr Bujak (ur. 1982) – absolwent San Francisco Art Institute. Doktorant Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowany działaniami integrującymi minimalizm, konceptualizm i sztukę krytyczną. W sowich działaniach opiera się na strategiach Low Budget, Do It Yourself i Quick and Dirty, przy zachowaniu maksymalnej dyscypliny formalno-estetycznej.

Tobiasz Jędrak (ur. 1985) – studiował teatrologię i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie jest studentem Wydziału Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu i spaceru jako medium artystycznego. Jego aktywność twórcza wynika z traktowania przestrzeni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego pleneru.

Magdalena Kosek (ur. 1987) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, specjalizacja ceramika na kierunku rzeźba i działania przestrzenne, oraz kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowana przestrzenią miejską ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w niej relacji społecznych.

Katarzyna Malejka (ur. 1985) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zakład Plastyki Intermedialnej), gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. Tworzy w kontekstach przestrzeni od drobnych minimalistycznych ingerencji po większe instalacje site-specific.

Dominik Stanisławski (ur. 1979) – studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo na Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorant prof. Grzegorza Sztwiertni. W swojej praktyce artystycznej zajmuje się działaniami z pogranicza mediów analogowych i cyfrowych oraz sztuką obiektu.

Tytus Szabelski (ur. 1991) – absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W swojej praktyce artystycznej stara się zwracać uwagę na zachowania i relacje ludzi między sobą oraz z otaczającą ich przestrzenią, jak również na kwestie związane z obiegiem informacji i zachodzącymi w nim manipulacjami.

Magda Węgrzyn (ur. 1986) – absolwentka malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. W swoich pracach poszukuje zależności między percepcją wizualną, technologią i szeroko pojętą komunikacją.

Natalia Wiśniewska (ur. 1985) artystka wizualna oraz kuratorka. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie w roku 2010 uzyskała dyplom z grafiki warsztatowej. Doktorantka na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współzałożycielka i kuratorka galerii Miłość w Toruniu. Autorka instalacji, obiektów, działań site-specific. Eksperymentuje z dźwiękiem i formą. W swej twórczości podejmuje się badania relacji i wzajemnego uwikłania jednostki w procesy społeczno-kulturowe. Działa kontekstualnie, wyszukując prywatne i intymne historie, które łączy z prostotą formy, miejscem oraz semantyką języka. Interesuje ją to co na styku pojęć i znaczeń.

 

 

 

Piotr Bujak, Dominik Stanisławski, Akcja Wisła, 2015, działanie site-specific, plastikowe baniaki z wodą z Wisły. Fot. Tytus Szabelski
Piotr Bujak, Dominik Stanisławski, Akcja Wisła, 2015, działanie site-specific, plastikowe baniaki z wodą z Wisły. Fot. Tytus Szabelski

 

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Piotr Bujak, Dominik Stanisławski, Akcja Wisła, 2015, działanie site-specific, wideo 7'36''. Fot. Tytus Szabelski
Piotr Bujak, Dominik Stanisławski, Akcja Wisła, 2015, działanie site-specific, wideo 7’36”. Fot. Tytus Szabelski

 

Piotr Bujak, Dominik Stanisławski, Akcja Wisła, 2015, działanie site-specific, widoe 7'36''. Fot. Tytus Szabelski
Piotr Bujak, Dominik Stanisławski, Akcja Wisła, 2015, działanie site-specific, wideo 7’36”. Fot. Tytus Szabelski

 

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Katarzyna Malejka, Pierwszy szałas, 2015, instalacja w przestrzeni miejskiej, fotografia. Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Malejka, Pierwszy szałas, 2015, instalacja w przestrzeni miejskiej, fotografia. Fot. Tytus Szabelski

 

Katarzyna Malejka, Pierwszy szałas, 2015, instalacja w przestrzeni miejskiej, fotografia wielkoformatowa, Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Malejka, Pierwszy szałas, 2015, instalacja w przestrzeni miejskiej, fotografia wielkoformatowa, Fot. Tytus Szabelski

 

Katarzyna Malejka, Pierwszy szałas, 2015, instalacja w przestrzeni miejskiej, fotografia wielkoformatowa, album ze zdjęciami. Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Malejka, Pierwszy szałas, 2015, instalacja w przestrzeni miejskiej, fotografia wielkoformatowa, album ze zdjęciami. Fot. Tytus Szabelski

 

Katarzyna Malejka, Pierwszy szałas, 2015, instalacja w przestrzeni miejskiej, album ze zdjęciami. Fot. Tytus Szabelski
Katarzyna Malejka, Pierwszy szałas, 2015, instalacja w przestrzeni miejskiej, album ze zdjęciami. Fot. Tytus Szabelski

 

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Magda Węgrzyn, Żarówka, instalacja, popiół, cement, wiaderko. Fot. Tytus Szabelski
Magda Węgrzyn, Żarówka, instalacja, popiół, cement, wiaderko. Fot. Tytus Szabelski

 

Piotr Bujak, Chyba Wolę Dziś Pieniądze, interwencja w przestrzeni galerii. Fot. Tytus Szabelski
Piotr Bujak, Chyba Wolę Dziś Pieniądze, interwencja w przestrzeni galerii. Fot. Tytus Szabelski

 

Piotr Bujak, Okrążenie I, 2015, działanie site-specific, fotografia analogowa. Fot. Tytus Szabelski
Piotr Bujak, Okrążenie I, 2015, działanie site-specific, fotografia analogowa. Fot. Tytus Szabelski

 

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Tobiasz Jędrak, Wakacje. Przewodnik subiektywny, 2015, tekst, fotografia. Fot. Tytus Szabelski
Tobiasz Jędrak, Wakacje. Przewodnik subiektywny, 2015, tekst, fotografia. Fot. Tytus Szabelski

 

Tobiasz Jędrak, Wakacje. Przewodnik subiektywny, 2015, tekst, fotografia. Fot. Tytus Szabelski
Tobiasz Jędrak, Wakacje. Przewodnik subiektywny, 2015, tekst, fotografia. Fot. Tytus Szabelski

 

Magdalena Kosek, Interferencja, 2015, performance, wideo. Fot. Tytus Szabelski
Magdalena Kosek, Interferencja, 2015, performance, wideo. Fot. Tytus Szabelski

 

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Tytus Szabelski, Gdzie Google mówi dobranoc, 2015, fotografia, druk cyfrowy. Fot. Tytus Szabelski
Tytus Szabelski, Gdzie Google mówi dobranoc, 2015, fotografia, druk cyfrowy. Fot. Tytus Szabelski

 

Tytus Szabelski, Gdzie Google mówi dobranoc, 2015, fotografia, druk cyfrowy. Fot. Tytus Szabelski
Tytus Szabelski, Gdzie Google mówi dobranoc, 2015, fotografia, druk cyfrowy. Fot. Tytus Szabelski

 

Tytus Szabelski, Gdzie Google mówi dobranoc, 2015, fotografia, druk cyfrowy. Fot. Tytus Szabelski
Tytus Szabelski, Gdzie Google mówi dobranoc, 2015, fotografia, druk cyfrowy. Fot. Tytus Szabelski

 

Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski
Obserwatorium miejskie Granice, widok ogólny ekspozycji. Fot. Tytus Szabelski

 

Magda Węgrzyn, Dziura, 2015, akryl na płótnie, 130x97 cm. Fot. Tytus Szabelski
Magda Węgrzyn, Dziura, 2015, akryl na płótnie, 130×97 cm. Fot. Tytus Szabelski

 

Dominik Stanisławski, Autonomiczny Mobilny Słup Graniczny (AMSG), 2015, działanie site-specific, slajd. Fot. Tytus Szabelski
Dominik Stanisławski, Autonomiczny Mobilny Słup Graniczny (AMSG), 2015, działanie site-specific, slajd. Fot. Tytus Szabelski

 

Dominik Stanisławski, Autonomiczny Mobilny Słup Graniczny (AMSG), 2015, działanie site-specific, obiekt. Fot. Tytus Szabelski
Dominik Stanisławski, Autonomiczny Mobilny Słup Graniczny (AMSG), 2015, działanie site-specific, obiekt. Fot. Tytus Szabelski

 

Natalia Wiśniewska, The sky’s the limit of temptation, 2015, instalacja, gips. Fot. Tytus Szabelski
Natalia Wiśniewska, The sky’s the limit of temptation, 2015, instalacja, gips. Fot. Tytus Szabelski

 

Natalia Wiśniewska, The sky’s the limit of temptation, 2015, instalacja, gips. Fot. Tytus Szabelski
Natalia Wiśniewska, The sky’s the limit of temptation, 2015, instalacja, gips. Fot. Tytus Szabelski

 

Organizator:
Fundacja smacznego!
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/
Galeria Miłość

Fundacja Wybudowania

 

fundacjasmacznegologo

om logo

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń