Obserwatorium Miejskie: Zasoby

Obserwatorium Miejskie: Zasoby

 

//SEMINARIUM/WYKŁADY/SPOTKANIA // 5.05 /10-11.06.2016

// PLENER // 08-10.07. 2016

// WYSTAWA // 27.08-25.09.2016

 

Artyści: Bogusz Bogatko, Małgorzata Goliszewska, od rzeczy skład (Kora Kowalska i Pamela Granatowski), Liliana Piskorska, Dagmara Pochyła, Michał Połomski, Katarzyna Stępień

Kuratorzy: Piotr Lisowski, Maria Niemyjska, Natalia Wiśniewska, Marcin Zalewski

 

„Obserwatorium Miejskie” jest festiwalem realizowanym w przestrzeni miejskiej Torunia od 2012 roku. Projekt, powstały z inicjatywy Fundacji Smacznego!, skupia się na zjawiskach peryferyjnych, osobnych i efemerycznych.

Tegoroczna edycja  „Obserwatorium Miejskiego” poświęcona jest kategorii zasobów.

Projekt zakłada rozłożone w czasie działanie – obejmujące spotkania, spacery, dyskusje, ale także seminarium, plener oraz wystawę – oparte na współpracy w interdyscyplinarnym zespole artystów, kuratorów i badaczy różnych dziedzin (biologii, ekologii, ekonomii, socjologii) zogniskowane wokół hasła „zasoby”.

Kategoria zasobów jest obecnie bardzo często używana do naukowego, a także potocznego opisu kluczowych dla człowieka sektorów: gospodarki, zaopatrzenia w energię, ochrony przyrody itd. Dlatego też dostrzegamy potrzebę podjęcia szerszego humanistycznego i artystycznego namysłu nad tą kategorią.

Projekt zakłada wykorzystanie lokalnego kontekstu Torunia dotykając kwestii życia ludności, estetyki miejskiej, historii lokalnej itp. W planowanej edycji, mimo, że wybrany został temat uniwersalny, także uwzględniony będzie kontekst lokalny – materiałem do pracy dla artystów będą zasoby lokalne (struktury społeczne, organizacja zasobów komunalnych w Toruniu, problemy ekologiczne regionu itp.).

Prezentacja wymienionych zjawisk odbędzie się z uwzględnieniem dwóch (w wielu przypadkach nakładających się ze sobą) perspektyw, ważnych dla współczesnej kultury: kontekst makroskali wykorzystanie naukowych badań dotyczących zjawisk zachodzących w makroskali: np. wyczerpywanie zasobów naturalnych na masową skalę, globalne procesy związane ze zmianami klimatycznymi, znaczenie ekonomicznej kategorii zasobów w zarządzaniu dużymi wspólnotami kulturowymi i gospodarczymi (kraj, miasto, międzynarodowa korporacja). Kontekst mikroskali badanie metodami naukowymi i autorskimi (artystycznymi) dróg oddziaływanie zjawisk globalnych na jednostki, obserwacja efektów tych zjawisk w bezpośrednim otoczeniu kulturowym artystów i badaczy oraz uwzględnienie ich empirycznego doświadczenia i specyfiki lokalnego kontekstu, w którym projekt będzie realizowany, obserwacja lokalnych zjawisk przyrodniczych, związanych z regionem problemów ekologicznych czy gospodarczych (np. funkcjonowanie specjalnej strefy ekonomicznej) i rozważanie ich na tle globalnych zjawisk.

 

 

Organizator:
Fundacja Smacznego! / Fundacja Wybudowania / Galeria Miłość

http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/

Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego