Galeria | Gallery

Galeria Miłość

milosc.galeria@gmail.com
www.facebook.com/galeriamilosc

Tel. +48 728 375 393

Galeria Miłość
Natalia Wiśniewska & Piotr Lisowski

 

współpraca:
Dorota Kraft / identyfikacja graficzna
Maria Niemyjska / kurator
Katarzyna Malejka / identyfikacja graficzna
Dagmara Pochyła / dokumentacja wideo
Dorota Schreiber / koordynacja
Tytus Szabelski / dokumentacja fotograficzna
Marcin Zalewski / koordynacja/produkcja

 

Galeria Miłość w latach 2014 -2017 mieściła się przy ul. Mostowa 7 w Toruniu. Obecnie jest w fazie uśpienia


Galeria Miłość to prywatna inicjatywa powstała na pograniczu aktywizmu oraz namysłu nad praktyką wystawienniczą i artystyczną. Jej dążenia oparte są na przeświadczeniu, że sztuka pozostaje produktem ubocznym relacji oraz przesiąknięta jest kontekstem codzienności. Interesują nas pęknięcia i ryzyko, sytuujące się pomiędzy słowami i przedmiotami, myślami i działaniami. Ten obszar poddajemy analizie projektując miejsce do „wydarzania się”. Galeria pozostaje naszym medium testowym, nie do końca rozpoznanych, metod produkcji i gromadzenia wiedzy dotyczących aspektów kultury współczesnej. Galeria Miłość to figura niemożliwa, w obszarze której rozgrywki intelektualno-emocjonalne stanowić mogą narzędzie do bycia razem.

Miłość Gallery is a private initiative founded on the borderline of activism and reflection on creating and exhibiting art. Its endeavours are based on the belief that art is a byproduct of the relationship and is imbued with the context of daily life. We are interested in gaps and a chance situated between words and objects, thoughts and actions. This area is submitted for analysis by designing a place to “the happening”. The gallery remains our test medium, not entirely recognized, of knowledge production and accumulation methods that are pertaining to the contemporary culture aspects. Miłość Gallery is an impossible figure, within which the intellectual-and-emotional games may serve as a medium of being together.


PLAN PIĘTRA GALERII MIŁOŚĆ BIAŁY

 


 

logo_youhaveit11   Galeria Miłość współpracuje z Fundacją You Have It

 


 

 

mkidn_logo

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Dodaj komentarz