Plener

Obserwatorium Miejskie: Granice
plener: 31.07 – 2.08.2015

Obserwacja niekontrolowana to metoda badawcza znana z antropologii i socjologii, polegająca na wyborze jedynie zewnętrznych ram obserwowanego wycinka życia społecznego. Wszystko, co mieści się w środku leży w zasięgu zainteresowania tego, który patrzy. Artyści biorący udział w tegorocznym Obserwatorium Miejskim stali się okami ślizgającymi się po obrzeżu wybranego pola znaczeniowego: miasta Torunia. Punktem kulminacyjnym zbioru doświadczeń i wniosków zgromadzonych przez siódemkę artystów będzie plener artystyczny obejmujący wszystko, co bliskie granicy administracyjnej miasta. W naszym rozumieniu plener to święto, gęsty czas dziania się, moment ruchu znaczeń i ludzi. Z tego powodu, i wielu innych, zapraszamy do uważnej obserwacji granic Torunia w najbliższy weekend, apetytu na zagęszczoną rzeczywistość i długich, wieczornych wymian zdań z zaproszonymi twórcami.

Uczestnicy:

artyści
Piotr Bujak (ur. 1982) artysta wizualny posługujący się rożnymi mediami. Ukończył San Francisco Art Institute. Wychowanek Lynn Hershman Leeson i Stephanie Syjuco. Doktorant Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Zainteresowany działaniami integrującymi minimalizm, konceptualizm i sztukę krytyczną. Jego twórczość inspirowana sceną artystyczną Zachodniego Wybrzeża Stanów Zjednoczonych, często opiera się na strategiach Low Budget, Do It Yourself i Quick and Dirty, przy zachowaniu maksymalnej dyscypliny formalno-estetycznej.

Tobiasz Jędrak (ur. 1985) twórca interdyscyplinarny. Studiował teatrologię i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie obronił pracę dyplomową. Obecnie jest studentem Wydziału Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu i spaceru jako medium artystycznego. Jego aktywność twórcza wynika z traktowania przestrzeni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego pleneru.

Magdalena Kosek (ur. 1987) absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, specjalizacja ceramika na kierunku rzeźba i działania przestrzenne, oraz kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowana przestrzenią miejską ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących w niej relacji społecznych. Angażuje się w prace na rzecz rewitalizacji Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu.

Katarzyna Malejka (ur. 1985) absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zakład Plastyki Intermedialnej). Porusza się w obszarach nowych mediów poszukując własnych form wypowiedzi. Tworzy w kontekstach przestrzeni od drobnych minimalistycznych ingerencji po większe instalacje site-specific. Od 2011 kontynuuje naukę jako doktorantka na rodzimej uczelni.

Dominik Stanisławski (ur. 1979) artysta intermedialny. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz malarstwo na Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Doktorant prof. Grzegorza Sztwiertni. W swojej praktyce artystycznej zajmuje się działaniami z pogranicza mediów analogowych i cyfrowych oraz sztuką obiektu.

Tytus Szabelski (ur. 1991) fotograf, absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W swojej praktyce artystycznej stara się zwracać uwagę na zachowania i relacje ludzi między sobą oraz z otaczającą ich przestrzenią, w szczególności wykreowaną sztucznie przez człowieka, jak również na kwestie związane z obiegiem informacji i
zachodzącymi w nim manipulacjami.

Magda Węgrzyn (ur. 1986) artystka wizualna. Doktorantka na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, niezależna kuratorka. W swoich pracach poszukuje zależności między percepcją wizualną, technologią i komunikacją.

kuratorzy
Maria Niemyjska (ur. 1983) powadzi Fundację Smacznego!, której celem jest „badanie poboczy i przydrożnych rowów kultury”, absolwentka historii sztuki, etnologii oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kuratorka cyklu „Laboratorium Sztuki” w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, autorka tekstów o sztuce współczesnej publikowanych w katalogach wystaw i czasopismach, księgowa specjalizująca się w rachunkowości organizacji pozarządowych.

Marcin Zalewski (ur. 1989) student antropologii kulturowej i polonistyki, z wykształcenia dziennikarz. Wśród aktywności na pierwszy plan wychodzą projekty dotyczące zaniedbanych przestrzeni publicznych, dryfu oraz peryferyjnego zarządzania krajobrazem. Głównym narzędziem badawczym jest połączenie otwartych zajęć warsztatowych z happeningiem angażującym lokalne społeczności i interweniujący w przestrzeń, zajmuje się również działaniami partycypacyjnymi. W zasięg zainteresowań wchodzi także zarządzanie i architektura krajobrazu. Przeciwną częścią pracy jest aktywność dziennikarsko-krytyczna. Sporadycznie zajmuje się sztuką współczesną, głównie performatywną.

Galeria Miłość
Natalia Wiśniewska (ur. 1985) artystka wizualna oraz kuratorka. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie w roku 2010 uzyskała dyplom z grafiki warsztatowej. Doktorantka na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współzałożycielka i kuratorka galerii Miłość w Toruniu. Autorka instalacji, obiektów, działań site-specific. Eksperymentuje z dźwiękiem i formą. W swej twórczości podejmuje się badania relacji i wzajemnego uwikłania jednostki w procesy społeczno-kulturowe. Działa kontekstualnie, wyszukując prywatne i intymne historie, które łączy z prostotą formy, miejscem oraz semantyką języka. Interesuje ją to co na styku pojęć i znaczeń.

Piotr Lisowski (ur. 1982) kurator, krytyk i historyk sztuki. Absolwent historii sztuki i kultury na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 2007 roku kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Pomysłodawca i kurator Archiwum Jerzego Ludwińskiego w Muzeum Współczesnym Wrocław. Współzałożyciel i kurator galerii Miłość w Toruniu.

 

Organizator:
Fundacja smacznego!
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/
Galeria Miłość

Fundacja Wybudowania

 

fundacjasmacznegologo

om logo

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń