Seminarium/wykłady/spotkania

Obserwatorium Miejskie: Granice
seminarium/wykłady/spotkania
PROGRAM

\\ Spotkanie inaugurujące projekt Obserwatorium Miejskie: Granice
29 kwietnia, godz. 19
miejsce: Galeria Miłość

Na pierwszym spotkaniu, które będzie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, opowiemy o założeniach projektu, przedstawimy potencjalne obszary działania oraz przygotujemy krótki wykład – dyskusję o peryferiach miejskich i dotykających je procesach. Zaprezentujemy także balansujący pomiędzy dryfem, a turystyką reportaż fotograficzny z krawędzi miasta. Zaproszeni artyści opowiedzą także o swoich wstępnych projektach, intuicjach i fantazjach.

\\ Spotkanie z mieszkańcami osiedla Stawki
17 czerwca, godz. 18
miejsce: skwer przy ulicy Hallera

Społeczność lokalna próbuje przywrócić ten teren mieszkańcom i poszukuje sprzymierzeńców w procesie odzyskiwania zaniedbanej przestrzeni. Zapraszamy artystów biorących udział w Obserwatorium Miejskim, mieszkańców zainteresowanych sztuką w przestrzeni publicznej oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie na Stawkach. Najważniejsze pytanie spotkania brzmi jakie są wspólne punkty zainteresowania mieszkańców Stawek i artystów? Poszukamy problemów, konfliktów i porozmawiamy o możliwości rozwiązywania ich za pomocą realizacji artystycznych.

\\ Peryferyjność i graniczność miasta – seminarium
18 czerwca, godz 16-21
miejsce: Galeria Miłość

  • Centrum – peryferia. Między etnografią, animacją i sztuką – wykład Ewy Chomickiej
  • Centra i peryferie życia społecznego mieszkańców stref podmiejskich małych i średnich miast Dolnego Śląska – wykład dr Katarzyny Kajdanek
  • Co ogranicza miasto?
    Dyskusja / uczestnicy: Konrad Burzyński, dr hab. Katarzyna Kajdanek, Aleksandra Lewandowska, Ewa Chomicka, Anna Stasiak

 

Ewa Chomicka
Polonistka, etnolożka, animatorka kultury, absolwentka studiów muzealniczych i kuratorskich. Realizatorka projektów badawczych, edukacyjnych, twórczych. Wraz z Tomaszem Rakowskim z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i zespołem Kolektywu Terenowego realizowała projekty „Prolog. Nierozpoznane wymiary rozwoju kulturalnego” i „Etnografia – animacja – sztuka”, stanowiące próbę zbudowania nowej perspektywy poznawczej i antropologicznej w dyskusji nt. lokalnego rozwoju. Na co dzień pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie koordynuje program rezydencji artystycznych.

Katarzyna Kajdanek
Adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Wsi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania badawcze lokuje w obszarze socjologii miasta (szczególnie interesuje się  procesem suburbanizacji) i socjologii wsi (uwagę  poświęca rozwojowi wielofunkcyjnemu wsi). Autorka dwóch książek o współczesnej suburbanizacji w Polsce: Pomiędzy  miastem a wsią oraz Suburbanizacja po polsku.

Aleksandra Lewandowska
Absolwentka geografii, ochrony środowiska i filozofii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie doktorantka w Katedrze Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydziału Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, jej zainteresowanie badawcze oscylują wokół zagadnień związanych z geografią miasta, geografią społeczno-ekonomiczną, ekologią miasta, rozwojem zrównoważonym i ochroną środowiska

Anna Stasiak
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. Przedmiotem działania MPU jest sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykonywanie studiów, analiz i koncepcji dotyczących rozwoju przestrzennego Torunia.

Konrad Burzyński
Pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej zajmujący się młodzieżą z osiedla socjalnego na ulicy Olsztyńskiej w Toruniu. Zajmuje się edukacją, a także krytyką muzyczną.

\\ Warsztaty terenowe
19-20 czerwca
miejsce: pogranicza Torunia

Podczas dwóch kolejnych dni zapraszamy na warsztat w terenie, gdzie wybierzemy się wraz z artystami i zainteresowanymi osobami w miejsca na pograniczu Torunia w celu rekonesansu i głębszemu wejściu w interesującą nas przestrzeń.

 

Organizator:
Fundacja smacznego!
http://obserwatoriumiejskie.tumblr.com/
Galeria Miłość

Fundacja Wybudowania

 

fundacjasmacznegologo

om logo

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń