28-bez-tytulu-rektorat-2016-obiekt-fotograficzny-cztery-wydruki-atramentowe-dibond-32×128-cm-fot-tytus-szabelski-2

bez tytułu (rektorat) | untitled (rector’s office)
2016, obiekt fotograficzny, cztery wydruki atramentowe, dibond | photographic object, four inkjet prints, dibond, 32×128 cm. Fot. Tytus Szabelski